10 Manfaat Menundukkan Pandangan Lawan Jenis Part 2

Menjaga pandangan (Ghodhul Bashor) merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Betapa tidak, sangat besar manfaat bagi mereka yang senantiasa menjaga pandangan dari yang haram. Poin 1-5 telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Ada pun poin 6-10 adalah sebagai berikut:
6. Mendatangkan kegembiraan, kesenangan dan kelapangan hati
Kenikmatan dan kegembiraan yang dirasakan lebih besar daripada mengumbar pandangan itu. Hal ini disebabkan oleh kemampuan seseorang mengalahkan musuhnya dan menundukkan hawa nafsu. Ketika pandangan haram itu ditaklukkan maka Allaah akan menggantinya dengan kegembiraan yang jauh lebih sempurna. 

Demi Allaah!
Kenikmatan menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allaah jauh lebih besar daripada kenikmatan yang diperoleh dari perbuatan dosa.

Jika seseorang yang mampu menundukkan pandangannya maka yang menonjol adalah akal bukan nafsunya.
7. Membebaskan hati dari tawanan syahwat
Tatkala hawa nafsu menawan hari manusia maka memungkinkan bagi musuh dan rivalnya untuk melancarkan siksaan kepadanya. Ia seperti burung yang berada di tangan anak kecil yang memainkannya sesuka hati.

Orang yang senantiasa mengumbar pandangannya adalah seorang tawanan

Muat Lebih


8. Menutup pintu-pintu neraka jahannam
Menundukkan pandangan terhadap apa yang Allah haramkan akan menutup pintu-pintu kemaksiatan yang senantiasa seperti rantai yang berurutan. Ketika seseorang tidak menundukkan pandangannya lalu ia membiarkannya maka ia akan terjebak dalam sebuah sel syahwat. Saat ia telah tertawan didalamnya dan ia terlena serta tidak berusaha bangkit maka ia akan dihadapkan dengan kemaksiatan yang lebih besar karena sudah terlanjur terbiasa dengan kemaksiatan sebelumnya. Kesemuanya akan mengantarkan kepada Jahannam . Oleh karenanya, menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan akan dapat menahan diri pula dari akumulasi dosa.
9. Menguatkan dan mengokohkan akal
Mengumbar pandangan tidaklah akan dilakukan kecuali oleh orang yang lemah akalnya, gegabah dan tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari. Orang yang cerdik akalnya adalah orang yang bisa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya. 

Orang yang cerdik akalnya
Mereka yang tidak melakukan sesuatu
Hingga dia memikirkan
Akibat yang akan datang

10. Membebaskan hati dari syahwat yang memabukkan dan kelalaian yang merugikan
Mengumbar pandangan mata akan mendatangkan kelalaian untuk mengingat Allaah dan hari akhir serta dapat menjerumuskan ke dalam cinta yang memabukkan. Pandangan mata adalah khomr sedangkan cinta adalah rasa mabuk akibat dari meminum khomr tersebut. Mabuk cinta jauh lebih berbahaya daripada mabuk karena khomr sebab mabuk karena khomr bisa sadar kembali tetapi orang yang dimabuk cinta jarang yang bisa sadar kembali kecuali jika sudah berada diambang kematian.

Mabuk karena nafsu terus berkelanjutan
Jangan harap kesadarannya terbangkitkan

Sa’id Al Musayyib berkata,”Jika engkau melihat ada seseorang yang memandang tajam ke arah pemuda yang tampan (pemuda amrod) maka curigailah dia”.
Ibrohim An Nakha’i, Sufyan Ats Tsaury dan ‘ulama salaf lainnya telah melarang duduk-duduk dengan pemuda tampan. (Begitu pun sebaliknya tidak boleh duduk-duduk dengan wanita)
Selesai,,,

Pos terkait

Leave a Reply

Tinggalkan Komentar

  Subscribe  
Notify of